Østøtteloven § 7

Denne konsoliderede version af østøtteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om støtte til de små øsamfund

Lov nr. 620 af 21. december 1983,
jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 21. juni 2007,
som ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 628 af 08. juni 2016

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.