14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Østøtteloven § 5

Lov om støtte til de små øsamfund paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af østøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 787 af 21. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

•••

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

•••

Stk. 3 Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside