14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ordensbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ordensbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Sammenstimlen, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.

•••

Stk. 2 Politiet kan meddele enhver de påbud, som er påkrævede for at forebygge, at den offentlige orden forstyrres på denne måde, jf. herved § 9 i lov om politiets virksomhed.

•••
profile photo
Profilside