Lovkommentarer, som nævner Ordensbekendtgørelsen § 19

Ordensbekendtgørelsen (1. udg.)
Forfattere: Ib Henricson
Udgivelsesdato: 09. jan 2020
DJØF Forlag

§ 19

Læs lovkommentar til § 19 på side 147 til None.

Læs på Jurabibliotek