Ordensbekendtgørelsen § 19

Denne konsoliderede version af ordensbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 303 af 19. april 2006, bekendtgørelse nr. 373 af 23. maj 2008, bekendtgørelse nr. 540 af 11. juni 2009, bekendtgørelse nr. 1114 af 30. november 2009, bekendtgørelse nr. 373 af 19. april 2011, bekendtgørelse nr. 616 af 10. juni 2014, bekendtgørelse nr. 305 af 31. marts 2017, bekendtgørelse nr. 860 af 28. juni 2017, bekendtgørelse nr. 427 af 07. maj 2018 og bekendtgørelse nr. 1094 af 29. juni 2020

§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 171 af 16. december 1871 angaaendes hvorledes de i medfør af Lov, indeholdende Bestemmelser om Politiet udenfor Kjøbenhavn, af 4de Februar 1871 udfærdigede Politivedtægter ville være at bringe til almindelig Kundskab samt de i medfør af lov af 11. februar 1863 angaaende Omordning af Kjøbenhavns politi mv. og lov nr. 21 af 4. februar 1871 om Politiet uden for Kjøbenhavn udstedte politivedtægter.