14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ordensbekendtgørelsen § 19

Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ordensbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

•••

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 171 af 16. december 1871 angaaendes hvorledes de i medfør af Lov, indeholdende Bestemmelser om Politiet udenfor Kjøbenhavn, af 4de Februar 1871 udfærdigede Politivedtægter ville være at bringe til almindelig Kundskab samt de i medfør af lov af 11. februar 1863 angaaende Omordning af Kjøbenhavns politi mv. og lov nr. 21 af 4. februar 1871 om Politiet uden for Kjøbenhavn udstedte politivedtægter.

•••
profile photo
Profilside