Ordensbekendtgørelsen § 14

Denne konsoliderede version af ordensbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 303 af 19. april 2006, bekendtgørelse nr. 373 af 23. maj 2008, bekendtgørelse nr. 540 af 11. juni 2009, bekendtgørelse nr. 1114 af 30. november 2009, bekendtgørelse nr. 373 af 19. april 2011, bekendtgørelse nr. 616 af 10. juni 2014, bekendtgørelse nr. 305 af 31. marts 2017, bekendtgørelse nr. 860 af 28. juni 2017, bekendtgørelse nr. 427 af 07. maj 2018 og bekendtgørelse nr. 1094 af 29. juni 2020

§ 14

For offentlige badestrande og badeanstalter skal politiet efter forhandling med kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang træffe bestemmelse om, hvilket redningsmateriel der skal være til stede, og hvilke foranstaltninger, herunder tilsyn, der i øvrigt skal iværksættes til afværgelse af fare for de badendes liv og helbred.

Stk. 2 Politiet kan efter forhandling med kommunalbestyrelsen ved skiltning eller på lignende tydelig måde fastsætte regler om badning, herunder regler om, at badning på nærmere angivne områder er forbudt.

Stk. 3 Politiet kan på den i stk. 2 nævnte måde endvidere fastsætte regler for sejlads med motorbåde og for brætsejlads inden for en nærmere angivet kortere afstand fra kyststrækninger, for så vidt det må anses for påkrævet for at forebygge hindringer eller ulemper for anden sejlads eller for badning eller for at forebygge unødig støj, der er til ulempe for andre.

Stk. 4 Politiet kan på den i stk. 2 nævnte måde endvidere fastsætte regler om lokalt fiskeri og for færdsel på søer eller lignende.