Opkrævningsloven § 8

Denne konsoliderede version af opkrævningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)

Lov nr. 169 af 15. marts 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021,
som ændret ved lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022, lov nr. 832 af 14. juni 2022, lov nr. 456 af 02. maj 2023 og lov nr. 489 af 15. maj 2023

§ 8

Told- og skatteforvaltningen kan, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, meddele fritagelse for betaling af

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, meddele fritagelse for betaling af renter af krav efter § 5. Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen meddeler efter anmodning fra ophørte virksomheder med delvis fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, fritagelse for betaling af renter, der pålægges krav, der skyldes regulering som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent og vedrører følgende typer af tilsvar:

Stk. 4 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke gevinst, der opstår, ved at der meddeles fritagelse i medfør af stk. 2 og 3.

Stk. 5 Skatteministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af stk. 1-3.

Eksterne henvisninger

Øl- og vinafgiftsloven § 16, stk. 1 CO2-afgiftsloven § 13, stk. 1 Momsloven § 64, stk. 2 Chokoladeafgiftsloven § 10a, stk. 3 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 1 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 2 Tobaksafgiftsloven § 13, stk. 1 Tobaksafgiftsloven § 32, stk. 1 Batteriafgiftsloven § 12, stk. 1 Arbejdsskadeafgiftsloven § 5, stk. 3 Kvælstofafgiftsloven § 13, stk. 1 Kvælstofafgiftsloven § 19, stk. 2 Skadesforsikringsafgiftsloven § 9, stk. 2 Isafgiftsloven § 5, stk. 2 Isafgiftsloven § 5a, stk. 1 Pvc-afgiftsloven § 19, stk. 4 Mineralolieafgiftsloven § 16, stk. 1 Vandsektorloven § 10, stk. 9 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 18, stk. 1 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 24, stk. 2 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 31, stk. 4 Opløsningsmiddelafgiftsloven § 11, stk. 1 Emballageafgiftsloven § 7a, stk. 3 Emballageafgiftsloven § 10, stk. 1 Lov om afgift af svovl § 11, stk. 1 Lov om afgift af svovl § 18, stk. 2 Kulafgiftsloven § 10a, stk. 2 Kulafgiftsloven § 12, stk. 1 CFC-loven § 3d, stk. 3 CFC-loven § 9, stk. 1 Vandafgiftsloven § 13, stk. 1 Vandafgiftsloven § 15, stk. 3 Vandafgiftsloven § 16, stk. 1 Gasafgiftsloven § 15, stk. 1 Affalds- og råstofafgiftsloven § 16, stk. 1 Affalds- og råstofafgiftsloven § 24, stk. 4 Lov om betalinger § 148, stk. 6 Tinglysningsafgiftsloven § 17, stk. 2 Elafgiftsloven § 8, stk. 1 Registreringsafgiftsloven § 7c, stk. 5 Kvælstofoxiderafgiftsloven § 12, stk. 1 Forbrugsafgiftsloven § 15, stk. 1 Forbrugsafgiftsloven § 16a, stk. 4 Spiritusafgiftsloven § 21, stk. 1 Spiritusafgiftsloven § 36, stk. 2 Spildevandsafgiftsloven § 14, stk. 1