14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opkrævningsloven § 8

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opkrævningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Told- og skatteforvaltningen kan, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, meddele fritagelse for betaling af

•••

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, meddele fritagelse for betaling af renter af krav efter § 5. Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen meddeler efter anmodning fra ophørte virksomheder med delvis fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, fritagelse for betaling af renter, der pålægges krav, der skyldes regulering som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent og vedrører følgende typer af tilsvar:

•••

Stk. 4 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke gevinst, der opstår, ved at der meddeles fritagelse i medfør af stk. 2 og 3.

•••

Stk. 5 Skatteministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside