Opkrævningsloven § 6

Denne konsoliderede version af opkrævningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)

Lov nr. 169 af 15. marts 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021,
som ændret ved lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022, lov nr. 832 af 14. juni 2022, lov nr. 456 af 02. maj 2023 og lov nr. 489 af 15. maj 2023

§ 6

Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling efter denne lov.

Eksterne henvisninger

Spiritusafgiftsloven § 21, stk. 1 Spiritusafgiftsloven § 36, stk. 2 Spildevandsafgiftsloven § 14, stk. 1 Chokoladeafgiftsloven § 10a, stk. 3 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 1 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 2 Tinglysningsafgiftsloven § 17, stk. 2 Toldloven § 37, stk. 1 Øl- og vinafgiftsloven § 16, stk. 1 Pvc-afgiftsloven § 19, stk. 4 Øl- og vinafgiftsloven § 31, stk. 3 Opløsningsmiddelafgiftsloven § 11, stk. 1 Opløsningsmiddelafgiftsloven § 23, stk. 4 Isafgiftsloven § 5, stk. 2 Isafgiftsloven § 5a, stk. 1 Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter § 3, stk. 4 Mineralolieafgiftsloven § 16, stk. 1 Mineralolieafgiftsloven § 29, stk. 4 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 18, stk. 1 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 24, stk. 2 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 31, stk. 4 Vandsektorloven § 10, stk. 9 Lov om et loft over indtægter fra elproduktion § 12, stk. 3 Emballageafgiftsloven § 7a, stk. 3 Emballageafgiftsloven § 10, stk. 1 Emballageafgiftsloven § 20, stk. 4 Momsloven § 64, stk. 2 Brændstofforbrugsafgiftsloven § 11, stk. 2 Brændstofforbrugsafgiftsloven § 11, stk. 3 Lov om afgift af svovl § 11, stk. 1 Lov om afgift af svovl § 18, stk. 2 Lov om afgift af svovl § 24, stk. 3 Kvælstofafgiftsloven § 13, stk. 1 CFC-loven § 3d, stk. 3 Kvælstofafgiftsloven § 19, stk. 2 Kvælstofafgiftsloven § 26, stk. 6 CFC-loven § 9, stk. 1 Arbejdsskadeafgiftsloven § 5, stk. 3 Vægtafgiftsloven § 12, stk. 2 Vægtafgiftsloven § 12, stk. 3 Tobaksafgiftsloven § 13, stk. 1 Tobaksafgiftsloven § 32, stk. 1 CO2-afgiftsloven § 13, stk. 1 CO2-afgiftsloven § 19, stk. 4 Skadesforsikringsafgiftsloven § 9, stk. 2 Elafgiftsloven § 8, stk. 1 Elafgiftsloven § 14, stk. 3 Registreringsafgiftsloven § 7c, stk. 5 Registreringsafgiftsloven § 19, stk. 2 Vejbenyttelsesafgiftsloven § 6, stk. 2 Vejbenyttelsesafgiftsloven § 6, stk. 3 Vejbenyttelsesafgiftsloven § 16, stk. 1 Batteriafgiftsloven § 12, stk. 1 Batteriafgiftsloven § 24, stk. 4 Kvælstofoxiderafgiftsloven § 12, stk. 1 Kvælstofoxiderafgiftsloven § 15, stk. 2 Kvælstofoxiderafgiftsloven § 18, stk. 3 Forbrugsafgiftsloven § 15, stk. 1 Forbrugsafgiftsloven § 16a, stk. 4 Forbrugsafgiftsloven § 16b, stk. 1 Forbrugsafgiftsloven § 18, stk. 1 Forbrugsafgiftsloven § 18a, stk. 4 Affalds- og råstofafgiftsloven § 16, stk. 1 Affalds- og råstofafgiftsloven § 24, stk. 4 Gasafgiftsloven § 13, stk. 1 Gasafgiftsloven § 15, stk. 1 Gasafgiftsloven § 28, stk. 4 Vejafgiftsloven § 10, stk. 1 Lov om betalinger § 148, stk. 6 Kulafgiftsloven § 10a, stk. 2 Kulafgiftsloven § 12, stk. 1 Kulafgiftsloven § 24, stk. 3 Vandafgiftsloven § 13, stk. 1