Bøger, som nævner Opkrævningsloven § 19

Skatte- & afgiftsstrafferet (4. udg.)
Forfattere: Jan Pedersen
Udgivelsesdato: 18. mar 2019
DJØF Forlag

Momslovens straffebestemmelser

- Side 424 -

Stk. 7. §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Læs på Jurabibliotek