14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opkrævningsloven § 11a

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) paragraf 11a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opkrævningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11a Told- og skatteforvaltningen kan nægte at registrere og kan inddrage registreringen efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter denne lov, for en person, der er pålagt en konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., medmindre personen over for told- og skatteforvaltningen godtgør, at vedkommende ikke deltager i og ikke forventes at skulle deltage i ledelsen af den omhandlede erhvervsvirksomhed.

•••
profile photo
Profilside