Bøger, som nævner Opkrævningsloven § 10a

Lærebog om indkomstskat (19. udg.)
Forfattere: Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen og Inge Langhave
Udgivelsesdato: 27. aug 2021
DJØF Forlag

2.1. Generelt om indberetning, opkrævning mv.

- Side 1326 -

Reglerne i opkrævningsloven vedrører primært virksomheders forpligtelser til opkrævning af skatter og afgifter. I OPKL § 10 a er der dog en bestemmelse, som pålægger fysiske personer en solidarisk hæftelse ved køb ydelser og varer fra en erhvervsdrivende, hvor vederlaget overstiger 8.000 kr. incl. afgift, og som ikke er betalt via et pengeinstitut o.lign....

Læs på Jurabibliotek