Opkrævnings- og inddrivelsesloven § 14

Denne konsoliderede version af opkrævnings- og inddrivelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

Lov nr. 429 af 06. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2015

§ 14

Skatteministeren kan fastsætte regler for gennemførelsen af den flytning af opgaver og ansatte fra kommuner, respektive kommunale samarbejder, der er oprettet efter lov nr. 52 af 31. januar 2001 om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse, til staten, der er en følge af denne lov.