Opkrævnings- og inddrivelsesloven § 12

Denne konsoliderede version af opkrævnings- og inddrivelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

Lov nr. 429 af 06. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2015

§ 12

Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 4, 5 og 6 finder ikke anvendelse ved forhandlinger, aftaleindgåelse og beslutninger efter §§ 10 og 11.