14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opkrævnings- og inddrivelsesloven § 9

Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opkrævnings- og inddrivelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. January 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Tjenestemænd, der overføres efter § 7, overgår til ansættelse i staten på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

•••

Stk. 2 Tjenestemænd omfattet af stk. 1 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af staten.

•••

Stk. 3 Finansministeren fastsætter efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren regler om beregning og eventuel fordeling mellem den hidtidige og den nye ansættelsesmyndighed af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, der overføres efter § 7. Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen

•••

Stk. 4 Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om beregning, administration, refusion, revision m.v. af pensionerne efter stk. 2 og 3. Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen

•••

Stk. 5 Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål i henhold til stk. 3 og 4.

•••

Stk. 6 Stk. 2-5 finder tilsvarende anvendelse for ansatte med en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemændenes pensionsordninger.

•••
profile photo
Profilside