14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opkrævnings- og inddrivelsesloven § 6

Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opkrævnings- og inddrivelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. January 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Skatteministeriet overtager med virkning fra den 1. november 2005 de aktiver, der udelukkende er knyttet til den kommunale varetagelse af inddrivelsesopgaven, jf. dog om fast ejendom stk. 2. Skatteministeriet indtræder endvidere fra den 1. november 2005 i de rettigheder og pligter, der udelukkende er knyttet til den kommunale varetagelse af inddrivelsesopgaven.

•••

Stk. 2 Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse vedrørende fast ejendom. Skatteministeriet har ret til af den pågældende kommune at leje fast ejendom eller dele heraf, som udelukkende er knyttet til den kommunale varetagelse af inddrivelsesopgaven. Skatteministeriet og den enkelte kommune kan indgå aftale om, at Skatteministeriet umiddelbart overtager en fast ejendom, der helt eller delvis er knyttet til den kommunale varetagelse af inddrivelsesopgaven.

•••
profile photo
Profilside