Bøger, som nævner Ophavsretsloven § 9

Værk – værkshøjde

- Side 61 -

...udfærdiget som led i lovgivende, dømmende eller administrativ virksomhed (love, domme, betænkninger, byplaner m.v.). Offentlige publikationer af mere informativ karakter er derimod undergivet normal ophavsretsbeskyttelse, jf. U 1995.782 V om en miljørapport. Sml. også U 2014.1396 H om et søkort, som ligeledes nød ophavsretlig beskyttelse efter OHL § 1.

Læs på Jurabibliotek