14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ophavsretsloven § 53

Lov om ophavsret paragraf 53

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ophavsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§53 Almindelige bestemmelser
Ophavsmanden kan med de begrænsninger, der følger af §§ 3 og 38, helt eller delvis overdrage sine rettigheder efter denne lov.

•••

Stk. 2 Overdragelse af eksemplarer indbefatter ikke overdragelse af ophavsretten.

•••

Stk. 3 Har ophavsmanden overdraget en ret til at udnytte værket på en bestemt måde eller ved bestemte midler, giver overdragelsen ikke erhververen ret til at udnytte værket på andre måder eller ved andre midler.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i §§ 54‑59 om overdragelse af ophavsret kan fraviges ved aftale mellem parterne, medmindre andet er fastsat i de enkelte bestemmelser.

•••
profile photo
Profilside