Bøger, som nævner Ophavsretsloven § 20

Immaterialret (6. udg.)
Forfattere: Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen
Udgivelsesdato: 03. feb 2021
DJØF Forlag

v. Reglernes præceptivitet

- Side 197 -

...og ikke ophavsretligt betyde noget. Ophavsretligt set bør konsumptionsreglerne i ophavsretslovens §§ 19 og 20 anses for præceptive. Hvis man gør noget, §§ 19 og 20 giver lov til, f.eks. videresælger en bog eller udstiller et maleri, er det derfor ingen ophavsretskrænkelse, heller ikke selvom man har aftalt med ophavsmanden, at man ikke vil gøre det.

Læs på Jurabibliotek