14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ophavsretsloven § 84a

Lov om ophavsret paragraf 84a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ophavsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§84a Offentliggørelse af domme
I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 83 eller 84, kan retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres i sin helhed eller i uddrag.

•••

Stk. 2 Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren. Offentliggørelsen skal ske for krænkerens regning og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

•••
profile photo
Profilside