14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ophavsretsloven § 75j

Lov om ophavsret paragraf 75j

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ophavsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75j Omhyggelig søgning
Med henblik på at fastslå, om et værk eller en lydoptagelse er et forældreløst værk, skal de i § 75 h nævnte organisationer inden anvendelsen foretage en omhyggelig søgning for hvert enkelt værk eller lydoptagelse. De i § 75 h nævnte organisationer kan lade andre organisationer foretage denne omhyggelige søgning.

•••

Stk. 2 Den omhyggelige søgning skal foretages i det land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor værket eller lydoptagelsen første gang er udgivet, eller, såfremt udgivelse ikke har fundet sted, hvor udsendelse første gang har fundet sted. Såfremt producenten af et filmværk har sit hovedsæde eller er bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal den omhyggelige søgning dog foretages i det land, hvor producenten har sit hovedsæde eller er bosat.

•••

Stk. 3 For værker og lydoptagelser omfattet af § 75 i, stk. 2, skal den omhyggelige søgning foretages i Danmark.

•••

Stk. 4 For værker og frembringelser omfattet af § 75 i, stk. 3, skal den omhyggelige søgning foretages i det land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den omhyggelige søgning efter det værk, der indeholder det indlejrede eller inkorporerede værk, foretages.

•••

Stk. 5 Er der tegn på, at relevante oplysninger om en rettighedshaver findes i andre lande, skal der ligeledes foretages søgning i informationskilder, der er til rådighed i disse andre lande.

•••

Stk. 6 De i § 75 h nævnte organisationer skal føre fortegnelser over de omhyggelige søgninger, som de udfører.

•••

Stk. 7 De i § 75 h nævnte organisationer skal i forbindelse med den omhyggelige søgning fremsende følgende oplysninger til Kulturministeriet:

  • 1) Resultaterne af den omhyggelige søgning.

  • 2) Anvendelsen af de forældreløse værker.

  • 3) Enhver ændring af status som forældreløst værk.

  • 4) Relevante kontaktoplysninger.

•••

Stk. 8 Kulturministeren fastsætter regler om indholdet af den omhyggelige søgning, herunder om, hvilke kilder der skal konsulteres i forbindelse med den omhyggelige søgning, og om de oplysninger, som de i § 75 h nævnte organisationer skal fremsende til Kulturministeriet. Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

•••
profile photo
Profilside