Opfinderloven § 2

Denne konsoliderede version af opfinderloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om arbejdstageres opfindelser

Lov nr. 142 af 29. april 1955,
jf. lovbekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2012

§ 2

Denne lovs bestemmelser kommer, for så vidt de ikke udtrykkeligt er erklæret for ufravigelige, kun til anvendelse, hvis ikke andet er eller må anses aftalt.