14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Omsætningsbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af omsætningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1286 af 26. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Joint venture
Når en deltagende virksomhed eller en til denne knyttet virksomhed, jf. § 3, i fællesskab med en eller flere virksomheder eller personer udøver fælles kontrol med en anden virksomhed (joint venture), indgår joint venturets omsætning i den deltagende virksomheds omsætning, jf. § 3, i forhold til dennes deltagelse i joint venturet, jf. dog stk. 4. Allokeringen af joint venturets omsætning sker på grundlag af antallet af kontrollerende virksomheder eller personer.

•••

Stk. 2 Hvor den deltagende virksomhed er et joint venture, medregnes omsætningen fra selve joint venturet og omsætningen fra de virksomheder, der har fælles kontrol med joint venturet, jf. § 3, nr. 1, og disse virksomheders tilknyttede virksomheder, jf. § 3.

•••

Stk. 3 Omsætningen efter stk. 1 og 2 omfatter ikke omsætningen mellem joint venturet og hver af de deltagende virksomheder eller en med dem tilknyttet virksomhed, jf. § 3.

•••

Stk. 4 I tilfælde, hvor der sker ændringer i kontrolforholdene over et joint venture, og én eller flere af de virksomheder eller personer, der hidtil har haft kontrol over joint venturet, også vil have kontrol efter transaktionens gennemførelse, skal omsætning fra disse virksomheder eller personer ikke medregnes i joint venturets omsætning. På tilsvarende måde skal omsætning fra joint venturet ikke medregnes i disse virksomheder eller personers omsætning.

•••
profile photo
Profilside