14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Omsætningsbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af omsætningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1286 af 26. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Tilknyttet virksomhed
Ved tilknyttet virksomhed forstås:

 • 1) Virksomheder hvori den deltagende virksomhed direkte eller indirekte

  • a) besidder mere end halvdelen af kapitalen eller driftsformuen,

  • b) kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne,

  • c) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i tilsyns- eller ledelsesorganet eller et andet repræsentativt organ i henhold til selskabslovgivningen, eller

  • d) har ret til at lede virksomhedens forretninger.

 • 2) Virksomheder der direkte eller indirekte besidder de under nr. 1 nævnte rettigheder eller beføjelser i den deltagende virksomhed.

 • 3) Virksomheder hvori en under nr. 2 omhandlet virksomhed direkte eller indirekte besidder de under nr. 1 nævnte rettigheder eller beføjelser.

 • 4) Virksomheder hvori to eller flere virksomheder, som er omhandlet under nr. 1 – 3, i fællesskab besidder de under nr. 1 nævnte rettigheder eller beføjelser.

•••
profile photo
Profilside