14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Omsætningsbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af omsætningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1286 af 26. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Koncernomsætning
Omsætningen for en deltagende virksomhed omfatter også omsætningen i tilknyttede virksomheder, jf. § 3, herunder omsætningen i joint ventures, jf. § 4.

•••

Stk. 2 Omsætningen for en deltagende virksomhed omfatter ikke omsætningen mellem den deltagende virksomhed og de tilknyttede virksomheder eller mellem de tilknyttede virksomheder, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Når en tilknyttet virksomhed ophører med at være tilknyttet en af de deltagende virksomheder efter fusionen, skal omsætningen med denne virksomhed medregnes til den deltagende virksomhed eller dennes tilknyttede virksomheder, jf. § 3.

•••

Stk. 4 For virksomheder ejet af staten eller en eller flere regioner eller kommuner, der ikke har en selvstændig beslutningsbeføjelse, omfatter omsætningen også omsætning i andre virksomheder, der er underlagt den samme myndigheds beslutningsbeføjelse.

•••

Stk. 5 For kommunale fællesskaber, jf. lov om kommuners styrelse, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslovens regler, gælder stk. 1.

•••
profile photo
Profilside