14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Omsætningsbekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af omsætningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1286 af 26. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Overskridelse af markedsandelsgrænser
Konkurrencelovens § 7, stk. 1, finder anvendelse, selvom de nævnte markedsandelene for de deltagende virksomheder overskrides med højst to procentpoint i to på hinanden følgende kalenderår.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt overskridelsen af de nævnte grænser er resultatet af en fusion.

•••
profile photo
Profilside