Omprioriteringsloven § 16

Denne konsoliderede version af omprioriteringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.

Lov nr. 282 af 27. april 1994,
jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 02. februar 2005,
som ændret ved lov nr. 628 af 08. juni 2016

§ 16

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.