14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ombudsmandsloven § 7

Lov om folketingets ombudsmand paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ombudsmandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ombudsmandens virksomhed omfatter alle dele af den offentlige forvaltning. Ombudsmandens virksomhed omfatter også frihedsberøvedes forhold på private institutioner m.v., hvor frihedsberøvelsen er sket enten i medfør af en afgørelse truffet af en offentlig myndighed, på opfordring af en offentlig myndighed eller med samtykke eller indvilligelse fra en offentlig myndighed. Endvidere omfatter ombudsmandens virksomhed børns forhold på private institutioner m.v., som varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn.

•••

Stk. 2 Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene.

•••

Stk. 3 Ombudsmanden behandler ikke klager over nævn, der i betryggende former træffer afgørelse om tvister mellem private, selv om vedkommende nævn i anden sammenhæng betragtes som tilhørende den offentlige forvaltning.

•••

Stk. 4 Såfremt selskaber, institutioner, foreninger m.v. ved lov eller administrativt helt eller delvis inddrages under de regler og principper, der gælder for den offentlige forvaltning, kan Ombudsmanden bestemme, at de pågældende organer i samme omfang skal være omfattet af Ombudsmandens virksomhed.

•••
profile photo
Profilside