14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ombudsmandsloven § 29

Lov om folketingets ombudsmand paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ombudsmandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Foreligger der i en sag omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om ombudsmandens upartiskhed, underretter ombudsmanden Folketingets Retsudvalg, der bestemmer, hvem der skal udøve ombudsmandens funktioner.

•••

Stk. 2 Ombudsmanden må ikke uden samtykke af Folketingets Retsudvalg have hverv i offentlige eller private virksomheder, foretagender eller institutioner.

•••
profile photo
Profilside