Bøger, som nævner Ombudsmandsloven § 14

Kontrol med Ankestyrelsens afgørelser

- Side 447 -

...stort set kun kunne ske for ministeriets afgørelser, idet Ombudsmandens kompetence er subsidiær i forhold til rekurs.4646. Jf. ombudsmandslovens § 14, jf. dog nærmere om dette spørgsmål i kapitel XIII.Ankestyrelsens afgørelse prøves således kun, hvor der ikke kan rekurreres, mens ministeriets afgørelser umiddelbart kan indbringes for Ombudsmanden.

Læs på Jurabibliotek