Ombudsmandsloven § 14

Denne konsoliderede version af ombudsmandsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om folketingets ombudsmand

Lov nr. 473 af 12. juni 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013

§ 14

Klage over forhold, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, kan ikke indgives, førend den anden forvaltningsmyndighed har truffet afgørelse.