14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Olieberedskabslov § 9

Uddrag fra forarbejderne til olieberedskabslov § 9:

Til § 9
Den foreslåede bestemmelse i § 9 har til hensigt at gennemføre det nye oliedirektivs artikel 8, stk. 1-3.Som anført i afsnit 3.6 i lovforslagets almindelige bemærkninger angiver det nye oliedirektiv, at det skal sikres, at de lagringspligtige virksomheder kan delegere deres lagringspligt, helt eller delvist, til en række nærmere angivne parter.Fors...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.