Olieberedskabslov § 7

Denne konsoliderede version af olieberedskabslov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 354 af 24. april 2012

§ 7

En del af beredskabslagrene efter § 6, stk. 1, kan holdes som specifikke lagre.

Stk. 2 Specifikke lagre efter stk. 1 skal ejes af den centrale lagerenhed og holdes her i landet.

Stk. 3 Specifikke lagre, som holdes eller transporteres her i landet, kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning. Dette gælder også specifikke lagre, som holdes af en anden medlemsstat eller dennes centrale lagerenhed.

Stk. 4 Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om specifikke lagre, herunder om deres størrelse, sammensætning og transport.