14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Olieberedskabslov § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af olieberedskabslov og bygger på lov nr. 354 af 24. april 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Virksomheder skal holde beredskabslagre af råolie eller olieprodukter, hvis de

  • 1) importerer råolie eller olieprodukter her til landet,

  • 2) producerer råolie eller olieprodukter her i landet eller

  • 3) lader råolie eller olieprodukter producere hos en anden virksomhed her i landet.

•••

Stk. 2 Virksomheder, som i et kalenderår importerer eller producerer mindre end svarende til 1.000 t råolieækvivalent, har ikke lagringspligt efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Virksomheder, som alene producerer olieprodukter ved oparbejdning af spildolie til genbrug, har ikke lagringspligt efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter ansøgning give tilladelse til, at en virksomhed, der har haft lagringspligt efter stk. 1, og som i en periode ikke opfylder bestemmelserne om at få en sådan lagringspligt efter stk. 1, fortsætter med at være en lagringspligtig virksomhed.

•••

Stk. 5 Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om virksomhedernes lagringspligt efter stk. 1-4, herunder om beregning af lagringspligtens størrelse, anmeldelsespligt for virksomheder, som omfattes af reglerne i stk. 1, lagringspligtens specificering på produktkategorier, lagringspligtens periodisering, lageranlæggets indretning, lagringspligtens fordeling på A-lagre og B-lagre, ophør af lagringspligt og mulighed for dispensationer fra lagringspligten.

•••
profile photo
Profilside