14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Olieberedskabslov § 23

Uddrag fra forarbejderne til olieberedskabslov § 23:

Til § 23
Efter det nye oliedirektivs artikel 21 skal medlemsstaterne fastsætte sanktioner for overtrædelse af de nationale gennemførelsesbestemmelser for direktivet, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.I stk. 1 foretages en angivelse af de bestemmelser i loven, som ved en overtrædelse vil kunne medføre bødestraf. Beste...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.