14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Olieberedskabslov § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af olieberedskabslov og bygger på lov nr. 354 af 24. april 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Klima-, energi- og bygningsministeren kan på nærmere angivne vilkår bemyndige den centrale lagerenhed til at varetage administrative opgaver vedrørende

  • 1) anmodning om og modtagelse og behandling af oplysninger efter § 14, stk. 1-3, samt forberedende kontrol af lagringspligt m.m. baseret herpå,

  • 2) føring af fortegnelser over beredskabslagre og specifikke lagre efter § 15 og

  • 3) administration af lagerdækningsaftaler efter § 10, stk. 1 og 3.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om den centrale lagerenheds anmodning om og modtagelse og behandling af oplysninger efter stk. 1, nr. 1, forberedende kontrol af lagringspligt m.m. efter stk. 1, nr. 1, etablering og føring af fortegnelser efter stk. 1, nr. 2, administration af lagerdækningsaftaler efter stk. 1, nr. 3, og tavshedspligt om modtagne oplysninger.

•••
profile photo
Profilside