Øl- og vinafgiftsloven § 24

Denne konsoliderede version af øl- og vinafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)

Lov nr. 1015 af 19. december 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1451 af 08. oktober 2020,
som ændret ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

§ 24

Skatteministeren kan fastsætte regler om banderolering af vin og frugtvin, herunder om betaling for banderoler.

Stk. 2 Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.