14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Økologiloven § 17a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af økologiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 29. august 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17a Samkøring af oplysninger fra andre myndigheder
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan indhente de oplysninger hos andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at kontrollere, at denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler eller Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov, overholdes, bl.a. med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed, herunder oplysninger om skatteforhold.

•••
profile photo
Profilside