14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Okkerloven § 9

Lov om okker paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af okkerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Tilsyn m.v.
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af denne lov og beslutninger truffet i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Opstår der fare for okkergener ved driften af de okkerrensningsanlæg, der er nævnt i § 3, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen pålægge ejeren inden en fastsat frist at udbedre anlægget og om nødvendigt straks at standse afledningen.

•••

Stk. 3 Når et pålæg efter stk. 2 ikke efterkommes, kan kommunalbestyrelsen lade det fornødne arbejde udføre på ejerens bekostning.

•••

Stk. 4 Opstår der fare for okkergener ved en udgrøftning eller dræning, der i strid med § 2 er påbegyndt uden godkendelse efter § 3, eller hvor godkendelsen er bortfaldet efter § 8, kan kommunalbestyrelsen lade det fornødne arbejde udføre på ejerens bekostning, når et pålæg til ejeren om at standse afledningen ikke efterkommes.

•••

Stk. 5 Er faren betydelig, kan kommunalbestyrelsen om nødvendigt træffe foranstaltninger efter stk. 3 og 4 uden forudgående pålæg.

•••
profile photo
Profilside