14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offshoresikkerhedsloven § 74

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offshoresikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 125 af 06. februar 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§74 Loven træder i kraft den 1. juli 2006. Samtidig ophæves lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg bortset fra § 8, stk. 1-3, § 9, stk. 2, 4 og 5, §§ 12 og 13 og § 21, stk. 1, nr. 4, for så vidt angår fare for forurening af havmiljøet.

•••

Stk. 2 Lov om arbejdsmiljø finder ikke anvendelse på anlæg omfattet af denne lov.

•••

Stk. 3 (Udelades)

•••
profile photo
Profilside