Offshoresikkerhedsloven § 56

Denne konsoliderede version af offshoresikkerhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1424 af 21. december 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 06. februar 2018,
som ændret ved lov nr. 1436 af 29. juni 2021

Demontering af faste anlæg m.v.
§ 56

Demontering af et fast anlæg, tilsluttet infrastruktur eller en rørledning skal planlægges og udføres på en måde, så de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser ved arbejdet identificeres, vurderes og nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.