Offerfondsloven § 6

Denne konsoliderede version af offerfondsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Offerfonden

Lov nr. 603 af 12. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2 § 4 finder ikke anvendelse for forhold, der er begået før lovens ikrafttræden.