Offerfondsloven § 5

Denne konsoliderede version af offerfondsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Offerfonden

Lov nr. 603 af 12. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014

§ 5

Bidrag omfattet af § 4 betales til politiet.

Stk. 3 Politiets afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed.