Bøger, som nævner Offerfondsloven § 4

11.1.1. Bødestraf

- Side 227 -

Ifølge offerfondslovens § 4 skal blandt andre den der:

Læs på Jurabibliotek