Offerfondsloven § 3

Denne konsoliderede version af offerfondsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Offerfonden

Lov nr. 603 af 12. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014

§ 3

Til de i § 1 nævnte formål yder staten et årligt tilskud til fonden. Beløb, der ikke anvendes i et finansår, kan overføres til næste finansår.