14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offererstatningsloven § 4

Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offererstatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Justitsministeren kan fastsætte regler, hvorefter staten kan erstatte den i § 3, stk. 1, nævnte skade, der forvoldes af personer, som i Finland, Island, Norge eller Sverige er undveget fra institutioner svarende til dem, der er omtalt i § 3, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside