14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offererstatningsloven § 18

Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offererstatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Har ansøgeren givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder af betydning for erstatningen, kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt.

•••

Stk. 2 Tilbagebetaling kan endvidere kræves, i det omfang skaden senere godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning.

•••
profile photo
Profilside