14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offererstatningsloven § 14

Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offererstatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Nævnet kan opfordre ansøgeren til at medvirke til sagens oplysning, herunder ved personligt fremmøde for nævnet, ved i tilfælde af personskade at lade sig undersøge af en læge og om fornødent, eventuelt ved indlæggelse, at lade sig undergive observation og behandling. Nævnet kan endvidere afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger, der må anses for nødvendige. Nævnet kan herunder indhente sygehusjournaler eller udskrifter heraf.

•••

Stk. 2 Nævnet kan indhente en udtalelse om spørgsmålet om fastsættelsen af mengraden og erhvervsevnetabet.

•••

Stk. 3 Nævnet kan forlange optaget retsligt forhør.

•••

Stk. 4 Efterkommer ansøgeren ikke inden en fastsat frist en opfordring fra nævnet om at medvirke til sagens oplysning, kan sagen afgøres på det i øvrigt foreliggende grundlag.

•••
profile photo
Profilside