14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offererstatningsloven § 8

Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offererstatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. November 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Erstatning efter § 3 kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har undladt at træffe sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger, herunder tegning af forsikring.

•••
profile photo
Profilside