Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen (191/2014)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen

Bekendtgørelse nr. 191 af 27. februar 2014

§ 1

Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på følgende selskaber:

  • 1) Danske Licens Spil A/S.

  • 2) Danske Spil A/S.

  • 3) Elite Gaming A/S.

  • 4) Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1584 af 18. december 2013 om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen.