14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Offentlighedsloven § 3

Uddrag fra kommentarerne til offentlighedsloven § 3:

Til § 3
Bestemmelsen i stk. 1 er – bortset fra stk. 1, nr. 3 – udtryk for en lovfæstelse af gældende ret, da de selvejende institutioner, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, er omfattet af den gældende offentlighedslov, idet de henregnes til den offentlige forvaltning. Der henvises herom til pkt. 4.1.1.2, jf. pkt. 3.2.2, i lovforslagets almin...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.